Khảo sát về mang thai và bệnh cúm

Một trong những điều mà chúng ta biết chắc chắn từ cúm là phụ nữ mang thai là một nhóm nguy cơ. Ví dụ, rằng nhà nước của thai kỳ làm tăng nguy cơ biến chứng, mặc dù họ không lây lan đến đứa con của mình. Vì lý do này, nếu bạn đang mang thai chúng ta muốn biết nếu bạn vacunarías hay không chống lại vi rút cúm A. Continue reading