การสำรวจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และไข้หวัดใหญ่

หนึ่งในสิ่งที่เรารู้แน่จากหวัดได้ว่า หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ว่า สถานะของการตั้งครรภ์ของตนเองเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน แม้ว่าพวกเขาไม่แพร่กระจายไปยังทารกของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ถ้าคุณกำลังตั้งครรภ์ อยากจะทราบว่าคุณ vacunarías หรือไม่ กับไวรัสไข้หวัดใหญ่. Continue reading